Wat doen wij?

Natuurpunt M.O.Lennik organiseert allerlei activiteiten die voor iedereen (zowel leden als niet-leden) toegankelijk zijn, o.a.:

  • geleide natuurwandelingen, natuurzoektochten e.d.

  • infomomenten over natuur of leefmilieu

  • voor de steunende sympathisanten is er het tweemaandelijkse tijdschrift met actuele informatie i.v.m. natuur en leefmilieu in Lennik

  • jaarlijkse haag- en boomplantacties moeten ons landschap vergroenen

  • uitgewerkte trajecten voor natuurwandelingen met begeleidende infobrochure (Tombergwandeling, Bossuytwandeling,...) moeten enerzijds - net als de geleide wandelingen - de mensen weer doen voeling krijgen met de natuur, maar anderzijds moeten hierdoor een aantal vergeten voetwegen ook opnieuw aandacht krijgen.

Natuurpunt M.O.Lennik babbelt met het gemeentebestuur (via de Milieuraad of rechtstreeks) over diverse aspecten die onze natuur of leefmilieu kunnen behoeden of verbeteren.

In diverse andere organen (Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën vzw, de Commissie voor advies Ruilverkaveling Elingen, BBL,... ) wroet een Natuurpunt M.O.Lennik-vertegenwoordiging.

Met activiteiten zoals paddenoverzet, inventarisatie- en studieprojecten worden diverse doelstellingen nagestreefd (o.a. sensibilisatie, soortenbescherming, ...).