banner

 

 

Wie zijn wij..

een groepje enthousiaste natuurliefhebbers die graag de handen uit de mouwen steken!

Onze groep bestaat uit medewerkers van allerlei aard:
natuurgidsen, paddenoverzetters, wandelaars, brievenschrijvers, webmaster, mensen die nauwgezet de contacten met andere verenigingen onderhouden en activiteiten organiseren, MOL-nieuws in elkaar steken,... enz. enz.

Onze bestuursploeg anno 2017 ziet eruit als volgt:

  Bestuursleden  
  Willy Van Everbroeck voorzitter-coördinator, afgevaardigde MAR, persverantwoordelijke, redactie MOLnieuws, afgevaardigde RLZZZ, contacten bij BBL en Natuurpunt
  Jacques Potvin ondervoorzitter, technisch deskundige, verantwoordelijke project vleermuizen
  Godelieve De Knop secretaris, catering - materiaalmeester
  Chris Pannis conservator, paddenoverzet, MAR, beheer facebook, contacten Natuurpunt, verantwoordelijke project vleermuizen, MOLnieuws
     
  Kristien Saeye project Natuurkriebels
 


Naast de bestuursleden zijn ook nog lid van de Algemene Vergadering:

  Nadia Van Aelst afgevaardigde MAR, Cultuurraad, webmaster, facebook
  Paul De Leener afgevaardigde RLZZZ, logistiek boomplantactie, MAR
  Els Van Lembergen  
     
 

Medewerkers:

 
  Naast leden van de Algemene Vergadering (en bestuursleden) zouden we ook nog graag enkele vaste "medewerkers" aan deze lijst toevoegen. Dit zouden vrijwilligers zijn die één of andere taak op zich nemen maar om één of andere reden geen bestuursfunctie (inclusief vergaderingen willen bekleden.
Voor tal van taken is helemaal geen natuurkennis vereist. Ben jij graag de eerste op deze lijst, laat dan snel iets weten.
   
  Beheersteam
  Het beheersteam bestaat uit mensen die graag in de natuur werken en die door onze conservator persoonlijk maar vrijblijvend gewaarschuwd worden als er werken gepland worden in één of ander natuurgebied.
Laat iets weten als jij daar bij wil zijn.